• O nás
 • Výrobky
 • Služby
 • Náhradní plnění
 • Kontakty
 • Náhradní plnění

  ŠETŘTE SVÉ PENÍZE !!!
  Vzhledem k tomu, že společnost KHCHD, s.r.o. zaměstnává více jak 80% osob zdravotním postižením, tudíž splňuje podmínky novely zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 sb., může být poskytování služeb a prodej výrobků náhradním plněním.

  Náhradní plnění je možnost splnění povinného podílu, kterou definuje v §81 zákon č.435/2004Sb. (zákon O zaměstnanosti). Každý zaměstnavatel s min. počtem 25 zaměstnanců musí zaměstnávat povinný podíl osob se zdravotním postižením a to 4% z celkového počtu svých zaměstnanců.
  Každý zaměstnavatel má k naplnění této podmínky ze zákona tyto možnosti:

  1. může přímo zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (4%)
  2. nebo může odebrat zboží nebo služby od někoho, kdo osoby se ZP přímo zaměstnává v podílu větším než 50% ze svého celkového počtu zaměstnanců. 
  3. nebo musí zaplatit finanční odvod do státního rozpočtu - což je nejméně výhodná varianta

  Případně může kombinovat všechny uvedené způsoby.
  Uvedené body 2) a 3) jsou náhradním plněním, pokud subjekt nemůže přímo osoby se zdravotním postižením zaměstnávat.

   

  Výhody náhradního plnění.

   

  Odběrem výrobků, služeb nebo zakázek v celkovém objemu cca 170 tis. Kč bez DPH, uspoří zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci částku cca 61 tis. Kč bez DPH, neboť si nahradí povinnost zaměstnávat 1 osobu se zdravotním postižením z povinného podílu a nebude tedy muset za něj platit finanční odvod do státní pokladny. Náhradní plnění tedy představuje úsporu ve výši 35 %! Je to stejné jako by dostal 40% slevu na zakoupené služby popř. zboží.

   

   Výpočet náhradního plnění

   Příklad: V případě, že zaměstnáváte 25 osob, musíte buď:

   

  1. zaměstnat jednoho pracovníka se zdravotním postižením, nebo
  2. odebrat výrobky a služby nebo zadat zakázky v roce 2013 v hodnotě 170 856 Kč bez DPH organizaci, která je oprávněna poskytovat náhradní plnění, nebo
  3. odvést do státního rozpočtu částku 61 020 Kč.

  Pozn.: Při výpočtu se vychází z průměrné měsíční mzdy za I. až III. čtvrtletí roku 2012 ve výši 24 408 Kč.

   

  ZMĚNA od 1.1.2012

  Pro zaměstnavatele, kteří prodávají a poskytují služby v režimu náhradního plnění je nově zaveden maximální limit objemu fakturovaného zboží či služeb. Ten činí 36-násobek měsíční průměrné mzdy v národním hospodářství za 1-3.čtvrtletí předchozího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance zaměstnaného v předchozím kalendářním roce.  Proto je výhodné zajištění limitu garanční smlouvou. 

   

  Zaměstnavatelé by měli využít (v rámci úspory financí) způsobu dle bodů 2 – smyslem zákona totiž není plnit státní rozpočet financemi, ale podpořit zaměstnávání osob se ZP. Proto jsou odvody (dle bodu 3) sankcí a pro zaměstnavatele jsou (oproti NP) finančně nevýhodné.

   

  Náhradní plnění v 5 krocích: Jak na to

  1) Vyberte výrobky a služby užitečné pro Vaši společnost.

  2) Sjednejte si smluvně odběr služeb, tím si zajistíte své náhradní plnění.

  3) Poskytovatel náhradního plnění musí vést pečlivou dokumentaci o dodávání služeb pro náhradní plnění. Tuto dokumentaci si můžete vyžádat u poskytovatele.

  4) Koncem roku bude známá průměrná mzda za I. až III. čtvrtletí, která určuje výpočty pro náhradní plnění. Po aktuálním přepočtení doobjednejte služby, případně doplaťte zbylou povinnost odvodem státu.

  5) Způsob plnění povinného podílu (za rok 2013) je nutné písemně doložit místně příslušnému úřadu práce do 15. 2. následujícího roku (2014).